DSP Prahova > Regulamente ale DSPPh

 • ACORD COLECTIV FUNCTIONARI PUBLICI.pdf[pdf 24.10 Mb]
 • Contract Colectiv de Munca DSP PH 2019.pdf[pdf 27.110 Mb]
 • Acord Colectiv 2018.pdf[pdf 3.686 Mb]
 • Act aditional 1 acord colectiv de munca 2018.pdf[pdf 0.643 Mb]
 • Acord Colectiv 2017.pdf[pdf - 0.060 Mb]
 • Contract Colectiv de Munca DSP PH 2017 .pdf[pdf - 1.200 Mb]
 • Act aditional nr. 2 la Contract Colectiv de Munca.pdf [pdf - 1.510 Mb]
 • Dispozitia 78 Comisia paritara a functionarilor publici martie 2017[pdf - 0.060 Mb]
 • Act aditional nr.1 la Contractul Colectiv de Munca din 18.04.2016 [pdf - 0.088 Mb]
 • REGULAMENT INTERN nr.8772 din 16.03.2016 aprobat prin Dispozitia nr.29 din 07.04.2016 [pdf - 0.48 Mb]
 • ANEXA nr.1 la Regulamentul Intern nr. 8772 din 16.03.2016 privind Codul Etic si Regulile de conduita ale personalului contractual [pdf - 0.29 Mb]
 • ANEXA nr.2 la Regulamentul Intern nr.8772 din 16.03.2016 privind Codul Etic si Regulile de conduita ale functionarilor publici [pdf - 0.37 Mb]
 • Adresa ANFP privind Acordul colectiv de munca din 09.03.2016 [pdf - 0.17 Mb]
 • Contract colectiv de munca DSP PH 2015 [pdf - 5 Mb]
 • Acord colectiv de munca DSP PH 2015 [pdf - 0.88 Mb]
 • Regulament de Organizare si Functionare al DSPPh [pdf - 0.33 Mb]
 • Codul etic si Regulile de conduita ale functionarilor publici din cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova.
  ANEXA la Dispozitia Directorului Executiv al D.S.P.PH Nr.411/30.11.2010 [pdf - 0.16 Mb]
 • Codul etic si Regulile de conduita ale personalului contactual din cadrul DSP Ph. Anexa la Regulamentul Intern aprobat in
  sedinta Comitetului Director din data de 28.01.2015 [pdf - 0.17 Mb]