DSP Prahova > E-Info > Legislatie

  DIRECTIA DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA:

Legea 95/2006 -privind reforma in domeniul sanatatii
OMSP nr.824/2006- aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei Sanitare de Stat
Legea 98/1994 -privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
OG 2/2001 -privind regimul juridic al contraventiilor
OMS 1232/2006-privind suspendarea activitatii spitalelor care nu respecta conditiile prevazute de autorizatia sanitara de functionare
OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
ORDIN 772/68/859/442/2005 al ministrului agriculturii ,padurilor si dezvoltarii rurale, al presedintelui autoritatii nationale sanitare vaterinare si pentru siguranta alimentului, al ministrului sanatatii si al presedintelui autoritatii nationale pentru protectia consumatorului pentru aprobarea Normei privind SISTEMUL RAPID DE ALERTA pentru alimente si furaje
OMSP 1069/2006 privind aprobarea componentei personalului desemnat din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si al inspectiilor sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti sa participle la sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje
OUG 97/2001 privind reglementarea productiei , circulatiei si comercializarii alimentelor
HG 924/2005 privind reguli generale pentru igiena produselor alimentare
HG 925/2005 privind aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si protectie a animalelor
OMS 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura cabinetelor medicale si de medicina dentara
Legea 349/2002- pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Legea 457/2004- privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun
Legea 300/2004 - privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;
Legea 359 / 2004 - privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice,asociatiilor familiale si persoanelor juridice , inregistrarea fiscala a acestora precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Hotarare 1197 /2002 - pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele
Hotarare 106/ 2002 - privind etichetarea alimentelor
Hotarare 954/2005 -privind aprobarea Regulilor specifice deigiena pentru alimente deorigine animala
Hotarare 955/2005 - privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizareadecontroaleoficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman
OMS 536/1997 - pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
OMS 914/2006 - pentru aprobarea normelor privind conditiile pe conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
OMS 916/2006 - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
OMS 1301/2007 - pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale
OMS 1136/2007 - privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinete de infrumusetare corporala

  PROGRAME BOLI NETRANSMISIBILE

Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sanatatii,
OMS nr. 127/2009 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti,
Hotarārea de guvern nr. 261 din 31 martie 2010 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate īn anul 2010;
OMS si al CNAS nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate īn anul 2010,
Anexele la OMS si al CNAS nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate īn anul 2010,
OMS nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament īn stainatate,
OMS nr. 302 /2004 pentru modificarea si completarea OMS nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament īn stainatate,
OMS nr. 697/2005 privind modificarea si completarea OMS nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament īn stainatate,
OMS nr. 1352/2009 pentru modificarea si completarea OMS nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament īn stainatate,
OMS nr. 1514/2004 privind nominalizarea presedintilor comisiilor teritoriale de specialitate pentru trimiterea la tratament īn stainatate, completat cu OMS nr. 83/2005 ,
OMS nr. 83 /2005 privind modificarea anexei la OMS nr. 1514/2004 privind nominalizarea presedintilor comisiilor teritoriale de specialitate pentru trimiterea la tratament īn stainatate,
Ordinul M.S.P. nr. 212/28.02.2008 privind desemnarea coordonatorilor registrelor regionale de cancer si componenta Comitetului National de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din Romānia;
Ordinul M.S.P. nr. 2027 din 26 noiembrie 2007 privind activitatea de īnregistrare pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si īnfiintarea registrelor regionale de cancer;
Ordinul comun MSP si CNAS 1.061/425 din 2006 privind aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharat.
Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 11 din 27 ianuarie 2010 a bugetului de stat pe anul 2010;

  PROMOVAREA SANATATII

Ordin MS si CNAS nr.264/407/2010 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010

  MEDICINA SCOLARA

OMS nr.1955/ 1995 - privind aprobarea normelor de igiena in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

  ASISTENTA MATERNO-INFANTILA

Ordinul M.S. nr. 458/2004 privind ameliorarea accesului gravidelor la investigatii paraclinice si consultari de specialitate.
Ordinul M.S. nr. 791/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea si analiza profesionala a cauzelor deceselor perinatale, 0-1 an si 1-4 ani, precum si a indicatorilor mortalitatii perinatale, infantile si 1-4 ani.
Ordinul M.S. si al M.A.I. nr. 267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf.
Legea nr.272/2004 privind Drepturile Copilului.

  ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

LEGEA nr. 95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii
ORDONANTA Guvernului nr. 124/29.08.1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin LEGEA nr. 629/13.11.2001 si LEGEA nr. 400/30.10.2006
NORME METODOLOGICE din 26.02.2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin ORDINUL M.S.F. nr. 153/26.02.2003, modificat prin Ordinul M.S.F. nr. 560/09.06.2003 si ORDINUL M.S.P. nr. 35/16.01.2007
ORDINUL M.S.P. nr. 1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent
ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului nr. 83/19.06.2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin LEGEA nr. 598/31.10.2001
ORDINUL M.S. nr. 711/05.09.2000 privind aprobarea documentatiei pentru inregistrarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical organizate conform O.U.G. nr. 83/2000, completat prin ORDINUL M.S. nr. 882/25.10.2000
O.U.G. nr. 68/28.05.2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical

  SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI PROFESIONALE

HGR 355/17.05.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in MO 332/17.05.2007.
Legea 319/14.07.2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca, publicata in M.O. Nr. 646/26.06.2006.
H.G.R. 1.425./11.10.2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in M.O.nr.882/30.10.2006
Legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare.
OUG 171/29.11.2005, pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2002, publicata in M.O.1.126/13.12.2005.
Legea 186/16.05.2006, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2002, publicata in M.O.nr. 440/22.05.2006.
Ordin 450/825 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, publicat in M.O.nr.708/17.08.2006.
H.G.R. 1.091/16.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, publicata in M.O.nr.739/30.08.2006.
H.G.R. 1.048./09.08.2006, privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in M.O.nr.722/23.08.2006.
H.G.R. 1.146./30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, publicata in M.O.nr.815/03.10.2006.
H.G.R. 1.218, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, publicata in M.O.nr. 845/13.10.2006.
H.G.R. 1.092/16.08.2006, privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in mediul de munca, publicata in M.O. nr. 762/07.09.2006.
H.G.R. 1.093/16.08.2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni, publicata in M.O. nr.757/06.09.2006.
H.G.R. 493/12.04.2006, privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, publicata in M.O.nr.380/03.05.2006.
H.G.R.1.028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicata in M.O.nr.710/18.08.2006.
H.G.R. 1.049/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran, publicata in M.O. nr. 727/25.08.2006.
H.G.R. 1.050/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, publicata in M.O.nr. 737/29.08.2006.
H.G.R. 1.058/09.08.2006, privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, publicata in M.O.nr.737/29.08.2006.
H.G.R.1.051/09.08.2006, privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, publicata im M.O. nr. 713/21.08.2006
Ord. MMSF nr. 753/16.10.2006, privind protectia tinerilor in munca, publicat in MO nr. 925/15.11.2006
HGR 971/26.07.2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicat in M.O. nr. 683/09.08.2006
Ord. MMSF 706/26.09.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatii optice artificiale, publicat in M.O. nr.915/10.11.2006
Ord. MSP 1.193/29.11.2006, pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, publicat in M.O. nr.895/03.11.2006
HGR 1.136/30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice, publicata in M.O. 769/11.11.2006
Legea 25/05.03.2004, pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in MO 214/11.03.2004
Decret 92/04.03.2004, privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 96/2003, publicata in MO 214/11.03.2004
HGR 537/07.04.2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 93/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, publicata in MO 378/29.04.2004
Ord. MSP 1.541/11.12.2006, privind aprobarea Reglementarilor specifice referitoare la expunerea medicala la radiatii ionizante a gravidelor, publicat in MO 1.039/28.12.2006

  IGIENA RADIATIILOR IONIZANTE

Ord. MS 100/ 1998 - privind asistenta de sanatate publica cu modificarile si completarile ulterioare
Lg. 111/ 1996 - privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
Ord. MS 431/ 2004 - privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in
reteaua MS
Ord. MS 381/ 2004 - privind aprobarea normelor sanitare de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

  SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILE

ORD. MSP NR. 914/2006 - norme privind procedura de autorizare sanitara de functionare a spitalului
ORD. MSP. NR. 916/2006 - norme de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare
ORD.MSP nr.261/2007 - privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare si privind efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii dispozitivelor materialelor sanitare
ORD. MSP. NR. 1224/2006 - Pentru aprobarea normelor privind activitatea unitatilor de transfuzie sanguina din spitale
ORD. MSP. NR. 1225/2006 - Privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie sanguina regionale, judetene si al Municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de transfuzie sanguina din spitale
ORD.MSP NR. 1301/2007 - pentru aprobarea normelor privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuaza analize medicale
ORD. MSF 219/2002 - pentru aprobarea normelor tehnice privind gestioanrea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale
ORD. MS 763/2005 - pentru aprobarea normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora
ORD.MSP nr.1338/2007 - pentru aprobarea normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale in vederea autorizarii sanitare
ORD. MS. NR. 8/2000 - privind informarea operativa in probleme de epidemiologie si igiena pentru luare la cunostinta si stricta respectare
ORD. MSF NR. 153/2003 - pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale
ORD. MS NR. 883/2005 - privind aprobareaa metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile
OG NR. 53/2000 - privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor
ORD MS 1025/2000 - pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale
ORD. MS NR. 152/1996 - privind aprobarea sistemului sanitar de supraveghere a reactiilor adverse postvaccinale indezirabile
OUG NR 83/2000 - privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

  EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VATA SI MUNCA

A. Igiena a mediului
O.M.S. nr.536/1997 - Norme de igiena privind mediul de viata al populatiei;
H.G.R. 1591/2002 - privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare;
H.G.R. 974/2004 - Hotarare pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile;
Legea nr. 458/2002 - Legea privind calitatea apei potabile;
Legea nr. 311/2004 - lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 pivind calitatea apei potabile;
H.G.R. nr. 459/2002 - privind aprobarea normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere;
H.G.R. nr.88/2004 - pentru aprobarea Normelor de supraveghere , inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere;
Ordin nr. 1146/2002 - privind clasificarea calitatii apelor de suprafata;
H.G.R. nr. 930/2005 - Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;
O.M.S.F. nr. 219/2002 - privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala
O.M.S. nr. 867/2002 - privind clasificarea deseurilor;
H.G.R. nr. 162/2002 - privind depozitarea deseurilor;
H.G.R. nr. 128/ 2002 - privind incinerarea deseurilor;
O.M.S. nr. 402/1997 - privind normele metodologice pentru organizarea administrative de supaveghere si combatere a vectorilor si regimul pesticidelor;
H.G.R. nr. 92/2003 - privind normele metodologice pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase;
Legea nr. 349/2002 - privind restrangerea fumatului in spatii publice inchise;
H.G.R. nr. 77/2003 - privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in munti;
Ord. Min. Turismului nr. 510/ 2002 - privind norme metodologice pentru clasificarea structurilor de primire turistice;
Ord. Min. Turismului nr. 188/2003 - privind modificarea si completarea Ord. nr. 510/2002;
H.G.R. nr. 452/2003 - privind desfasurarea activitatilor de agrement nautic;
O.M.S. nr. 1041/2003 - pentru constituirea sistemului de informatii privind sanatatea in relatie cu mediul;
Ord. comun nr. 191/2003 al M.S.F. si Ord. nr. 1406/2003 al M.A.P.M. - pentru aprobarea metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu si sanatate umana;
Legea nr. 178/2000 - privind produsele cosmetice;
Legea nr. 508/2002 - privind modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice;
Ord. nr. 1004/2000 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000;
O.M.S.F. nr. 1031/2002 - pentru aprobarea listelor cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice;
H.G.R. nr. 560/2001 - privind unele masuri pentru pastrarea confidentialitatii unor ingrediente din compozitia produselor cosmetice;
Legea nr. 379/2004 - Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
Ord. Min. Ind. si Resurselor nr. 308/2001 - pentru practica de fabricatie pentru produse cosmetice;
O.M.S. nr. 765/2002 - Normativ privind stabilirea valorilor limita a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a SO2,NO2 si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumb, benzene, CO si a ozonului in aerul inconjurator;
Legea nr. 98/1994 - privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica;
O.G.R. nr. 108/1999 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994;
Legea nr. 344/2002 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica;
Legea nr. 359/2004 - Lege privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
O.U.G. nr. 75/2004 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004;
Legea nr. 300/2004 - privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;
H.G.R. 1766/2004 - Hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004;
O.M.S.F. nr. 24/2001 - privind apararea secretului de stat;
Ord. nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Legea nr. 410/2003 - privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Legea nr. 100/ 1998 - privind asistenta de sanatate publica cu modificarile si completarile ulterioare;
Metodologia pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena este reglementat de - Ordinul comun nr. 1225/2003 al M.S. si nr. 5031/2003 al M.E.C.T. , completat si modificat cu ordinal comun nr. 232/4034/2004 al M.S./ M.E.C.T.si O.M.S. nr. 568/2004 referitor la " Ghidul privind continutul thematic al modulelor de pregatire a personalului care participa la cursurile de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena";
O.M.S. 1223/512/2005 si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor privind limitele de competenta in efectuarea controlului pe piata al produselor cosmetice;
O.M.S. 309/729/2001 - privind inventarul pentru ingredientele folosite in produsele cosmetice;
O.M.S. 399/2001 - privind metodele de analiza a compozitiei produselor cosmetice in vederea controlului calitatii acestora;
O.M.S. 764/2005 - pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile;
O.M.S. 37/2006 - privind tarifele pentru prestatiile efectuate de Directiile de Sanatate Publica judetene si a Municipiului Bucuresti si de institutiile de sanatate publica;
Legea 112/2006 - pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;
H.G.R. 563/2006 - Norme tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole;
H.G.R. 738/2004 - pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul protectiei atmosferei;
H.G.R. 731/2004 - pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia atmosferei;
H.G.R. 586/2004 - privind infiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrate a calitatii aerului;
H.G.R. 1856/2005 - privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici;
O.U.G. nr. 243/2000 si Legea nr. 655/2001 - privind protectia atmosferei;
O.M. A.P.M. nr. 592/ 2002 - pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie , plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;
O.M.M.G.A. nr.9/2006 - pentru aprobarea Mrtodologiei privind elaborarea planurilor de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare;
H.G.R. 1286/2004 - privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si reducerea efectelor inundatiilor;
O.M.A.I./O.M.M.G.A. 638/420/2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
O.M.S. 86/2006 - programele si subprogramele de sanatate finantate de la bugetul de stat;
O.M.S. 1041/2003 - lista indicatorilor privind sanatatea in relatie cu mediul;
O.M.S. 598/ 2003 - lista sintezelor nationale elaborate de catre institutele de sanatate publica;
Legea 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii;
Legea 137/ 1995 - Legea protectiei mediului;
H.G.R. 490/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 50/2000 privind masurile de colaborare dintre Ministerul Sanatatii si Familiei si autoritatile administratiei publice locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii publice;
Ordonanta de urgenta nr. 152/ 2005 - privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
H.G.R. 433/2004 - pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare;
Legea nr. 101/ 2006 - Legea serviciului de salubrizare a localitatilor;
O.M.M.G.A. si M.A.I. 1281/2005/1121/2006 - privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materilale in scopul aplicarii colectarii selective;
H.G.R. 856/ 2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusive deseurile periculoare;
Ordonanta nr. 11/2001 - privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoare reciclabile;
Ordonanta nr. 16/2001 - privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
H.G.R. 564/2006 - privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul;
Ordin 1146/2002 - privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata;
Ord. nr. 689/940/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului sanatatii privind aprobarea criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala;
O.M.S. 618/2006 - pentru modificarea anexei 698/940/2005;
H.G.R. 1862/2005 - pentru aprobarea proiectului " Incinerarea deseurilor periculoase si sterilizarea deseurilor provenite din activitati medicale";
H.G.R. 268/2005 - pentru modificarea si completarea H.G.R. nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor;
O.M.S. nr. 43/1980 - pentru aprobarea listei substantelor toxice si a plantelor care contin substante toxice;
O.M.S. 1182/2005 - pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acestuia;
H.G.R. 956/2005 - privind plasarea pe piata a produselor biocide;
H.G.R. 584/2006 - Completare la H.G.R. 956/2005;
Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
Ordonanta de urgenta nr. 200/2000 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
H.G.R. 490/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 200/2000;
Legea nr. 451/2001 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 200/2000;
H.G.R. 100/2002 - norme de calitate ape de suprafata utilizate pentru potabilizare;
H.G.R. 662/2005 - completare la H.G.R. 100/2002;
STAS 12585/1987 - apa din bazine de inot si din zone naturale amenajate pentru inot;
O.M.M.G.A./O.M.A.P.D.R. 296/216/2005 - privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;
Ordonanta de urgenta nr.107/2002 - privind infiintarea A.N. " Apele Romane";
O.M.S. nr. 1030/2009 - privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitare pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
O.G. nr.11/2010 - pentru modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile
O.U.G. nr. 3/2010 - pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
O.M.S. nr. 18/208 - privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane;
O.M.S. nr. 10/2010 - privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei
Ord. MS nr. 127/ 2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti

B. Igiena alimentara

Ordinul MS nr. 976/ 16.12.1998, pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
HGR nr. 106/ 7.02.2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind etichetarea alimentelor.
Ordinul MS nr. 8/ 6.01.2000, privind informarea operativa in probleme de epidemiologie si igiena.
HGR nr. 924/ 11.08.2005, privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.
HGR nr. 925/11.08.2005, pentru aprobarea regulilor privind contoalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor.
Legea nr. 214/ 19.04.2002 pentru aprobarea OUG nr.49/ 2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic.
HGR nr. 1197/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele.
HGR nr. 568/5.06.2002 cu modificarile si completarile ulterioare; HGR nr. 473/2004, HGR nr. 1904/2006, privind iodarea universala a sarii destinate consumului uman, hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara.
Ord. MSF, MAAP si CNCAN nr. 855/98/90/2002 pentru Norme privind alimentele si ingredientele alimentare tratate cu radiatii ionizante.
Ord. MSF si MAAP nr. 438/295/ 2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile aduse de Ordinele MS nr. 62/2004, nr. 154/2005, nr. 692/2007, nr. 1374/2007, nr. 2168/2007 si nr. 87/2008 care sunt aliniate la standardele in domeniu ale Uniunii Europene (Directiva cadru 89/107 EC, Dir. 94/36/CE pentru coloranti, Dir. 94/35/CE pentru indulcitori, Dir. 95/2/CE pentru alti aditivi decat coloranti si indulcitori, Dir. 94/45/CE, 95/31/CE, 81/712/CE privind criteriile de puritate pentru aditivi).
Ord. MSF nr. 83/13.02.2002 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor.
Ord. MSP nr. 1069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentelor alimentare.
Ord. comun MAPDR/MSP/ANSVSA nr. 1228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti.
Ord. MS nr. 1145/27.10.2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind anumiti contaminanti din alimentele de origine animala si nonanimala.
Ord. MSF nr.387/2002 modificata si completata cu Ord. MS nr.114/2004, Ord. 44/2005, Ord. 271/2005, Ord. 352/2005 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala.
Ord. MS nr. 972/2007 privind modoficarea si completarea Ord. MSF si al MAAP nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala;
Ord. MSP nr. 1746/2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, aprobate prin Ord. MSF si MAAP nr. 387/251/2002;
Regulamentul (EC) No 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare;
Directiva Consiliului 89/398/EEC privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala ;
Directiva 96/84 de modificare a Dir. 89/398 EEC privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala ;
Directiva 99/41 de modificare a Dir. 89/398 EEC privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala ;
Directiva 2001/15/CE privind substantele care pot fi adaugate in scopuri nutritionale specifice in alimentele pentru scopuri nutritionale speciale
Directiva 2004/5/CE de modificare a Dir. 2001/15/CE pentru a include anumite substante in anexa ;
Directiva 2006/34/CE de modificare a Dir. 2001/15/CE pentru a include anumite substante in anexa ;
Directiva 2000/13/CE referitoare la etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor alimentare ;
Ord. comun MS si MAA nr. 474/1993 privind serviciile de sanatate preventiva ce se asigura de organele sanitar veterinare si sanitar umane pentru prevenirea si combaterea transmiterii bolilor de la animale la om.
HGR nr. 524/1994 privind aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si combatere a trichinelozei.
Ord. comun al MAPDR/MS nr. 243/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub forma de suplimente alimentare predozate.
Legea nr. 57/2002 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor.
Legea nr. 150/2004 modificata si completata prin Legea nr. 412/2005 pentru siguranta alimentelor.
HG nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale ;
HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile ;
Ordin Administratie Publica nr. 871/2006 privind aprobarea Procedurii de notificare a apelor minerale naturale imbuteliate, din care se separa compusii de fier, mangan, sulf, arsen si constituentii indezirabili ;
Directiva 80/777/EEC of 15July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral waters Official Journal L 229,30/08/1980 P. 0001-0010. Consleg 1980L0777-20/11/2003 Consolidated Text produced by the CONSLEG system of the Office for Official Publications of the European Communities ;
Directiva 2003/40/EC of 16 May 2003 Esteblishing list, concentration limits and labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters ;
HGR nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Ordinul MSP nr.888/2006 privind revizuirea reglementarilor referitoare la examinarile radiologice de masa
Ordinul comun al MSP si al MECT nr.1225/5031 /2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena modificat prin -Ordinul comun nr.232/4034 /2004
Ordinul MS nr.1030/2009 -privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.
Ord. MS nr. 127/ 2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti
Ord. MS nr. 192/2009 pentru modificarea OMSF nr, 438/2002 privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman.

C. Igiena scolara si sanatatea copiilor si tinerilor

Ordinul M.S. 1955/1995- de aprobare a Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor
Ordinul M.S.F nr.653/2001- privind asistenta medicala a prescolarilor , elevilor si studentilor, modificat prin Ordinul MSF nr.772 din 16.06.2004.
Ordinul MS nr.1030/2009 -privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.
Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei
OUG nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat cu modificarile ulterioare.
H.G.R. nr.384/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Tineret (fosta Agentie Nationala a Taberelor Scolare) modificata si completata prin HGR.nr 297 din 02.03.2006
Legea nr.349/2002 pentru prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun completata si modificata prin Ordonanta Guv.nr.13 din 30.01.2003
Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor
Legea nr.272/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor.
Legea nr.258/2007 privind practica elevilor si studentilor
Ordinul comun al MSP nr.204/2007 si al MEC nr.520/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutiri medicale
Ordinul MSP nr.1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara
Ordinul MSF nr.427/2002 pentru aprobarea componentei trusei medicale si a baremului de materiale ce intra in dotarea postului de prim ajutor fara cadre medicale
Ordinul MSP nr.888/2006 privind revizuirea reglementarilor referitoare la examinarile radiologice de masa
Ordinul comun al MSP si al MECT nr.1225/5031 /2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena modificat prin Ordinul comun nr.232/4034 /2004
Legea nr.123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar
OUG nr.24 din 24.03.2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli
Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor
HGR nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Ord. MS nr. 127/ 2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti
Legea nr. 458/2002 - Legea privind calitatea apei potabile
HGR nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de MS catre autoritatile administratiei publice locale

D. Medicina ocupationala

Legea 319/14.07.2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca,
H.G.R. 1.425./11.10.2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,
Legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare.
OUG 171/29.11.2005, pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2002.
Legea 186/16.05.2006, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2002.
Legea 258/ 04.11.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Ordin 450/825 al Ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002.
H.G.R. 1.091/16.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
H.G.R. 1.048./09.08.2006, privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
H.G.R. 1.146./30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
H.G.R. 1.218/2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
H.G.R. 1.092/16.08.2006, privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in mediul de munca.
H.G.R. 1.093/16.08.2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni.
H.G.R. 493/12.04.2006, privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
H.G.R.1.028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G.R. 1.049/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.
H.G.R. 1.050/09.08.2006, privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj.
H.G.R. 1.058/09.08.2006, privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
H.G.R.1.051/09.08.2006, privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
Ordin. MMSF nr. 753/16.10.2006, privind protectia tinerilor in munca
HGR 971/26.07.2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
HGR 355/11.04.2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Ordin. MMSF 706/26.09.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatii optice artificiale
Ordin. MSP 1.193/29.11.2006, pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.
HGR 1.136/30.08.2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
Legea 25/05.03.2004, pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Decret 92/04.03.2004, privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 96/2003
HGR 537/07.04.2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 93/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca.
Ordin. MSP 1.541/11.12.2006, privind aprobarea Reglementarilor specifice referitoare la expunerea medicala la radiatii ionizante a gravidelor.
Ord. MS nr. 127/ 2009 referitor la regulamentul de organizare si functionare a directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti
Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unica a personalului platit din fonduri bugetare
Ordinul MSP nr.888/2006 privind revizuirea reglementarilor referitoare la examinarile radiologice de masa
Ordinul MS nr.1030/2009 -privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.2/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de MS catre autoritatile administratiei publice locale

  AVIZARE/AUTORIZARE SANITARA

O.M. S. nr. 1030/2009 - Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare , amenajare , construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de santate a populatiei ;
O.M.S. nr.536/1997 - Norme de igiena privind mediul de viata al populatiei;
H.G.R. nr. 930/2005 - Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;
Legea nr. 359/2004 - Lege privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
O.U.G. nr. 75/2004 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004;

  Relatii cu Publicul si Comunicare

Legea nr. 544/ 2001 - Privind liberul acces la informatiile de interes public
Hotararea nr. 123/ 2002 - Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg. nr. 544/ 2001
Ordin nr. 880/ 2006 - Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a autoritatilor de sanatate publica judetene si a
structurii organizatorice a acestor autoritati
Legea nr. 95/ 2006 - Privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 188/ 1999 republicata - Privind statutul functionarului public
Legea nr. 661/ 2001 - Privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.284/ 200 pentru modificarea si completarea Legii 188/ 1999
privind statutul functuonarului public
OUG nr. 33/2001 - Privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal bugetar
HG nr. 1209/ 2003 - Privind cariera functionarilor publici
HG nr. 1210/ 2003 - Privind organizarea comisiilor de disciplina si paritare din cadrul institutiilor publice

  AUDIT PUBLIC INTERN

Legea 672/ 2002 - privind auditul public intern
OMF 38/ 2003 - pentru aprobarea normelor generale privind aprobarea auditului public intern
OMS 840/ 2003 - pentru aprobarea normelor metodologice de organizare si exercitare a auditului public intern in cadrul MS
OMF 252/ 2004 - pentru aprobarea codului privind conduita etica a auditorului intern
OMS 880/ 2006 - privind organizarea si functionarea DSP
OMF 1702/ 2005 - privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice

  Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare (RUNOS)

HG nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din unitatile bugetare;
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarului public,republicata;
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,cu modificari si completari;
HG nr.1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale precum si bolile infectocontagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare;
OMSF nr.698/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea,transferarea si detasarea medicilor,farmacistilor,biologilor,biochimistilor si chimistilor din unitatile sanitare publice modificat si completat prin OMSF nr.378/2002;
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificari si completari;
Ordonanta de urgenta nr.150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;
HG nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul institutiilor publice;
HG nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
Ordonanta de urgenta nr.148/2003,privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului;
HG nr.537/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003;
OMS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca,organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar cu modificari si completari;
OMS nr.721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza modificat si completat;
Ordin MS nr.1470/2005 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii,grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
Ordin MS nr.1487/2005 pentru aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare si stabilirea indemnizatiilor de conducere maxime lunare;
Ordonanta de urgenta nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate, modificata si completata prin OUG nr. 36/14.04.2010;
OMSP nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului si examenului pentru ocuparea functiei de sef sectie,sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice;
OMSP nr.1044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale,medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
OMSP nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
Ordinul ANFP nr.7100/2006 privind unele masuri necesare organizarii si desfasurarii concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice temporar vacante;
Ordinul ANFP nr.7101/2006 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere;
Ordonanta nr.1/2006 pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale in domeniul asigurarilor sociale;
Legea nr.399/2006 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2003 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
Ordonanta de urgenta nr.91/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate;
HG nr.1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta nr.44/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii;
Ordonanta de urgenta nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar - fiscale;
Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar international;
Legea nr. 330/2009 - lege - cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Ordonanta de urgenta nr.1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar;
Ordin nr.1932/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici;
Ordin nr. 119/ 2010 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare īn cazul functionarilor publici, pentru personalul cu functii de conducere, precum si a indemnizatiei pentru īndeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza.

  Compartiment Asistenta Comunitara

OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
Hotararea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;
Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009;
Ordinul Ministerului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a progamelor nationale de sanatate in anul 2010;
Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii.